AŠ “GARE” – GARE TOURS ZAVIDOVIĆI

VRIJEME POLASKA (s autobuske stanice Zavidovići)
VRIJEME POVRATKA (prema autobuskoj stanici Zavidovići)
PAŠIN KONAK – IMAMOVIĆI
6:50, 9:50, 12:00, 16:00
6:05, 7:45, 10:30 13:00
LOVNICA (škola)
10:15, 12:00, 16:00
6:00, 10:50, 12:15
TURSIĆI
6:50, 9:45, 12:00, 16:00
6:08, 7:32, 10:30, 13:00
DOLINA
10:15, 12:00, 16:00
6:25 10:45 12:15
RIBNICA
8:35, 10:20, 12:40, 16:20
6:00, 10:10, 13:25 15:00
MAHOJE
6:40, 9:50, 12:10 16:00
6:00, 7:50 10:25, 13:00
MARUŠIĆI
16:00
5:50
VIKOVIĆI – BRAŠLJEVINE
16:00
6:05
GORNJI KOVAČI
16:00
6:15

Napomena: Neke linije ne saobraćaju zbog aktuelnih epidemioloških mjera. Za sve dodatne informacije kontaktirajte brojeva telefona: 061 756 294; 061 414 222; 061 977 828